PRZETARGI ×

PRZETARG NA GW - OBIEKT HOTELOWY W KRAKOWIE UL. ROMANOWICZA 4 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Pobierz
50 lat doświadczenia w branży nieruchomości

na czasie. ponad czasem.
logo mennica Nowa ikona Warszawy
logo prime Odkryj Prime

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI NIERUCHOMOŚCIOWYMI

Golub GetHouse posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszami nieruchomościowymi.

Obecnie w portfolio Golub GetHouse znajdują się dwa fundusze nieruchomościowe inwestujące w Polsce w nieruchomościowe projekty komercyjne oraz mieszkaniowe:

  • Golub GetHouse Property Opportunity Holding Limited
  • Golub GetHouse Property Fund FIZ.

Łączna wartość projektów realizowanych w ramach tych funduszy przekracza 1 mld PLN.

Inwestorami w funduszach nieruchomościowych zarządzanych przez Grupę Golub GetHouse są instytucjonalni oraz prywatni inwestorzy, między innymi: polskie Otwarte Fundusze Emertytalne (OFE), rodzinne fundusze inwestycyjne zamożnych rodzin oraz prywatni inwestorzy.

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Golub GetHouse Property Fund II S.A. jest spółką celową utworzoną w celu emisji obligacji i nie prowadzi aktywnej działalności gospodarczej. Golub GetHouse Property Fund II S.A. jest częścią grupy Golub GetHouse, tj. Golub GetHouse Realty Company Limited i jej jednostek zależnych (dalej „Grupa Golub GetHouse").

Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na nabycie certyfikatów zamkniętego funduszu inwestycyjnego GGH Property Fund II FIZ, którego celem będzie realizacja inwestycji w projekty nieruchomościowe zarządzane przez Golub GetHouse Real Estate Investment Management Sp. z o.o., spółkę z grupy Golub GetHouse, obejmujące między innymi budowę mieszkań na wynajem, budowę prywatnych akademików oraz inne nieruchomości oportunistyczne.

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Golub GetHouse Property Fund II S.A. jest spółką celową utworzoną w celu emisji obligacji i nie prowadzi aktywnej działalności gospodarczej. Golub GetHouse Property Fund II S.A. jest częścią grupy Golub GetHouse, tj. Golub GetHouse Realty Company Limited i jej jednostek zależnych (dalej „Grupa Golub GetHouse").

Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na nabycie certyfikatów zamkniętego funduszu inwestycyjnego GGH Property Fund II FIZ, którego celem będzie realizacja inwestycji w projekty nieruchomościowe zarządzane przez Golub GetHouse Real Estate Investment Management Sp. z o.o., spółkę z grupy Golub GetHouse, obejmujące między innymi budowę mieszkań na wynajem, budowę prywatnych akademików oraz inne nieruchomości oportunistyczne.

Elektroniczne wersje materiałów i informacje, do których zamierzają uzyskać Państwo dostęp, zostały zamieszczone na stronie internetowej GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyłącznie dla celów informacyjnych. Materiały i informacje te nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez akceptację poniższego zastrzeżenia, potwierdzają Państwo zapoznanie się z zasadami generalnymi dotyczącymi publicznej oferty GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażają Państwo zgodę na zawarte w niej ograniczenia. Informacje poniższe mają charakter wyłącznie promocyjny a jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz o planowanej ofercie publicznej jest propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii A („Propozycja nabycia”). Propozycja nabycia w wersji elektronicznej zamieszczona jest na stronach internetowych Emitenta (www.golubgethouse.pl) oraz oferującego Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl).

ZASTRZEŻENIE

Oferta publiczna obligacji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Propozycja nabycia nie może być traktowana jako propozycja lub oferta nabycia. Każda oferta nabycia papierów wartościowych w ramach proponowanej oferty publicznej powinna być złożona a każdy inwestor powinien dokonać inwestycji jedynie na podstawie informacji zawartych w Propozycji nabycia. Propozycja nabycia ani papiery wartościowe nią objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Propozycją nabycia nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w niektórych krajach, zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie jest niedozwolone ogólnie lub dla określonych grup osób. Każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która chciałaby uzyskać dostęp do tej strony musi upewnić się, że nie obowiązują ją krajowe lub lokalne regulacje prawne, które zabraniają lub ograniczają możliwość dostępu do informacji zawartych na tej stronie.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść:

 

WARUNKI EMISJI

 

DataNumerTematPobierz
       
       
Data Numer Temat
07/07/2016 EBI 8/2016 Testowy raport
03/07/2016 EBI 7/2016 Testowy raport na testowy temat